Nhận 10$ free Kèo nhận 10$ cực ngon

🚀 Airdrop mới: NFT Stos (NFTs)

Phần thưởng: 10 Billions NFTs ($10)

2 Billions NFTs / reff ($10)

Đánh giá: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Sẽ list trên pancakeswap: https://bit.ly/3gaOe30

📅 Kết thúc: 10/6

🏦 Phân phối: 12/6

🤖Airdrop bot:

 https://t.me/nftstosbot?start=r08143211270

🔹 Hoàn thành hết nhiệm vụ

🔹 Sử dụng địa chỉ Smart Chain (BEP-20)

📢Contract: 0x6e8ca795c37b5272678d8403f723ca3f6199acf2


LihatTutupKomentar