🚀 Airdrop mới: Central Bank Digital

 


🚀 Airdrop mới: Central Bank Digital Currency (CBDC)

Phần thưởng: 5 billions CBDC ($10)

Đánh giá: ⭐️⭐️⭐️⭐️

CBDC sẽ list trên Pancakeswap: 11:30 UTC ngày 6/6

📅 Kết thúc: 7/6

🏦 Phân phối: 10/6


🤖Airdrop bot: https://t.me/cbdcAirdropbot?start=r08143211270


🔹 Hoàn thành hết nhiệm vụ

🔹 Sử dụng địa chỉ Smart Chain (BEP-20)

🔹 2 billion CBDC / REFF

Tin liên quan